Benigne Paroxysmale Positionele Vertigo (BPPV)

BPPV is de meest voorkomende oorzaak van duizeligheids- of evenwichtsklachten. Als we de term ontleden vinden we benigne terug, wat goedaardig of een goed uitzicht op herstel betekent.

Paroxysmaal wijst op het snel en plots optreden van symptomen en positionele duizeligheid wijst op het feit dat de duizeligheid positie afhankelijk is.

Een pati├źnt met BPPV klaagt vooral van kortdurende aanvallen van duizeligheid, eventueel gepaard gaand met misselijkheid en braken, uitgelokt door snelle, plotse hoofdbewegingen (iets oprapen, van zit naar lig, draaibewegingen met het hoofd).

BPPV wordt veroorzaakt doordat kristalletjes (otoconia of statoconia) loskomen van de utriculus ter hoogte van het binnenoor. In veel gevallen gaan deze kristalletjes rondwarrelen in de semicirculaire kanalen waardoor er in de hersenen verkeerde info toekomt mbt houding en positie waardoor duizeligheid ontstaat.

Hoe wordt deze behandeling toegepast ?

Naast een uitgebreid vraaggesprek is de belangrijkste diagnostische test het Dix Hallpike manoeuver waarbij de vertigo zal worden uitgelokt en eventueel een snelle beweging van de oogbol kan worden gedetecteerd (nystagmus).

Afhankelijk van het type BPPV en van het aangetaste semicirculair kanaal, kan de patiënt worden behandeld met  een bevrijdingsmanoeuver (Semont / Epley Manoeuver). Slechts in weinig gevallen is dit niet voldoende en dient er te worden gestart met habituatietraining (de hersenen gewend maken aan duizeligheid) via Brandt-Daroff oefeningen.

Voor wie is deze behandeling geschikt ?

Deze behandeling is geschikt voor patiënten met bovengenoemde symptomen waarvan we met onze onderzoeksmethoden BPPV hebben vastgesteld. Naast BPPV zijn uiteraard ook nog andere vormen van duizeligheid. Zowel hoogcervicale articulaire problemen als bepaalde spieren als een dysfunctie van het evenwichtsorgaan kunnen hier voor duizeligheid zorgen. In de eerste twee gevallen kan behandeling van deze klachten de symptomen van duizeligheid al sterk laten dalen.

Ondersteuning nodig bij je herstel?

Laat je bijstaan door ons team van kinesisten.
Aan de hand van juiste kennis en tools, starten we je proces.