Cardiale kinesitherapie

Na hartproblemen of hartoperaties is het essentieel om op een verantwoorde manier te revalideren.

Een hartrevalidatie bestaat uit een individueel trainingsprogramma om de fysieke conditie opnieuw te optimaliseren. Aanvullend worden risicofactoren (vetten, gewicht, bloeddruk, suikerziekte, stress,...) in kaart gebracht om de revalidatie te bevorderen.

Hoe wordt deze behandeling toegepast ?

Het individueel revalidatieprogramma wordt opgesteld in samenspraak met u en de betrokken zorgverleners.

In onze oefenruimte maken we gebruik van diverse oefenmaterialen en cardiotoestellen zoals een hometrainer en een loopband. De oefeningen gebeuren steeds onder begeleiding van een kinesitherapeut en tijdens de sessies wordt de patiënt opgevolgd door middel van hartslag-, bloeddruk-, en saturatiemetingen. 

Ook het ademhalingspatroon wordt nagekeken en indien nodig worden ademhalingsoefeningen of autogene drainage toegepast (cfr. respiratoire kinesitherapie).

Voor wie is deze behandeling geschikt ?

Bij personen na een hartinfarct, een hartoperatie, een ballondilatatie, stentimplantatie, het plaatsen van een pacemaker of een defibrillator, voor en na een harttransplantatie en bij chronisch hartfalen.

Ondersteuning nodig bij je herstel?

Laat je bijstaan door ons team van kinesisten.
Aan de hand van juiste kennis en tools, starten we je proces.