Temporomandibulaire kinesitherapie

Temporomandibulaire klachten zijn klachten ter hoogte van het kaakgewricht. Deze klachten kunnen zeer divers van aard zijn en verschillende oorzaken hebben. 

Vaak wordt er in eerste instantie een tandarts geraadpleegd die indien nodig doorverwijst naar een kinesitherapeut. Tijdens de sessies worden manuele technieken toegepast alsook tips en thuisoefeningen aangeleerd.

Hoe wordt deze behandeling toegepast ?

Zeer belangrijk is het vinden van de oorzaak van de klachten. Een deel van de klachten ontstaat zeer acuut, zoals een kaak die blokkeert door de mond te ver te openen. Vaak zijn deze klachten echter al lange tijd aanwezig en kunnen ze een uiting zijn van andere lichamelijke of psychische klachten.

Een ander belangrijk onderscheid valt te maken in de regio van de klacht. Pijnklachten kunnen afkomstig zijn van het gewricht zelf of van de spieren rondom het gewricht. Afhankelijk van de oorzaak wordt de behandeling aangepast. Deze bestaat uit manuele therapie (mobilisaties, stretching, spiertechnieken) en oefentherapie. Daarnaast worden tips aangeleerd om foutieve gewoontes (vb. klemmen) te vermijden. Indien nodig worden ook andere behandelmethodes zoals relaxatietherapie toegepast om stressgerelateerde klachten zoals tandenknarsen te verminderen.

Voor wie is deze behandeling geschikt ?

Patiënten met pijnklachten ter hoogte van het kaakgewricht die niet veroorzaakt of behandeld kunnen worden bij de tandarts. Deze klachten kunnen zeer divers zijn. Enkele voorbeelden zijn: pijn of vermoeidheid van het kaakgewricht of de kauwspieren, de mond niet ver genoeg kunnen openen of niet goed kunnen sluiten, blokkage van het kaakgewricht tijdens het openen van de mond, krakende geluiden ter hoogte van het kaakgewricht tijdens het openen of sluiten van de mond of tijdens kauwen, tandenknarsen, tandenklemmen, hoofd-, kies- of oorpijn veroorzaakt door het kaakgewricht, enz...

Ondersteuning nodig bij je herstel?

Laat je bijstaan door ons team van kinesisten.
Aan de hand van juiste kennis en tools, starten we je proces.